Advocaatkosten consument
U komt mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand Binnen    ons    kantoor    wordt    een    onderscheid    gemaakt    tussen    enerzijds    consumenten    die    in aanmerking   komen   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   en   anderzijds   consumenten   die   hiervoor   niet   in aanmerking   komen.   Dit   onderscheid   wordt   gemaakt   in   verband   met   het   door   de   overheid   bedachte systeem   van   gefinancierde   rechtshulp   (voorheen   pro-deo ).      Als   gevolg   van   deze   tweedeling   zijn   de advocaatkosten ook afwijkend. Gefinancierde rechtsbijstand Of   u   in   aanmerking   komt   voor   deze   rechtsbijstand   wordt   (uiteindelijk)   bepaald   door   de   Raad   voor Rechtsbijstand te Arnhem (de Raad). De aanvraag wordt door ons kantoor verzorgd. Bij   de   beoordeling   is   uitgangspunt   uw   (fiscaal)   inkomen   van   twee   jaren   terug.   Dit   wordt   genoemd het   peiljaar   (-2).   De   Raad   kijkt   in   het   jaar   2023   dus   naar   uw   inkomen   in   het   jaar   2021.   In   sommige gevallen    wordt    uw    huidige    inkomen    als    uitgangspunt    genomen.    Dit    wordt    genoemd    de peiljaarverlegging.   Hiervan   kan   sprake   zijn   indien   uw   huidig   (fiscaal)   inkomen   15%   lager   is   dan   twee jaren terug. Na   beoordeling   van   uw   inkomen   wordt   vervolgens   door   de   Raad   beoordeeld   of   uw   zaak   zich   leent voor     gefinancierde     rechtsbijstand.     Zo     komen     bijvoorbeeld     strafzaken     die     dienen     bij     de Kantonrechter, in beginsel niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. Indien   de   Raad   oordeelt   dat   u   in   aanmerking   komt   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   bent   u   een eigen   bijdrage   verschuldigd   aan   ons   kantoor.   De   hoogte   hiervan,   die   wordt   bepaald   door   de   Raad,      is weer   afhankelijk   van   de   hoogte   van   het   vastgestelde   (fiscale)   inkomen   en   het   soort   zaak   waarvoor rechtsbijstand   dient   te   worden   verleend.   Hoe   hoger   uw   inkomen,   hoe   hoger   de   eigen   bijdrage.   Per   1 januari   2023   geldt   een   minimum   bijdrage   van   €   218,–   en   een   maximale   bijdrage   van   €   918,–   .   Voor rechtsbijstand   op   het   gebied   van   het   personen-   en   familierecht   (onder   andere:   echtscheiding, alimentatie,   omgang,   ouderlijk   gezag)   bedraagt   de   minimale   bijdrage   per   1   januari   2023   €   380,–   en maximaal € 949,–. Voor   beantwoording   van   de   vraag   of   u   in   aanmerking   kunt   komen   voor   gefinancierde   rechtsbijstand kunt    de    website    van    de    Raad    voor    Rechtsbijstand    bezoeken    (www.rechtsbijstand.nl),    of    hier    klikken.   Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met ons kantoor. Komt   u   niet   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   in   aanmerking,      dan   wordt   door   ons   kantoor   een uurtarief    of    een    vast    bedrag    berekend.    Voor    meer    informatie    hierover,    kunt    u    hier    k likken,    of    dient    u   op   de   pagina   honorarium   te   kiezen   voor   consument,   niet   in   aanmerking   komende   voor   gefinancierde rechtsbijstand . U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons kantoor voor nadere informatie. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Advocaatkosten consument
U komt mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand Binnen   ons   kantoor   wordt   een   onderscheid   gemaakt tussen    enerzijds    consumenten    die    in    aanmerking komen   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   en   anderzijds consumenten die hiervoor niet in aanmerking komen. Dit   onderscheid   wordt   gemaakt   in   verband   met   het door   de   overheid   bedachte   systeem   van   gefinancierde rechtshulp    (voorheen    pro-deo ).       Als    gevolg    van    deze   tweedeling zijn de advocaatkosten ook afwijkend. Gefinancierde rechtsbijstand Of    u    in    aanmerking    komt    voor    deze    rechtsbijstand wordt     (uiteindelijk)     bepaald     door     de     Raad     voor Rechtsbijstand    te    Arnhem    (de    Raad).    De    aanvraag wordt door ons kantoor verzorgd. Bij     de     beoordeling     is     uitgangspunt     uw     (fiscaal) inkomen   van   twee   jaren   terug.   Dit   wordt   genoemd   het peiljaar   (-2).   De   Raad   kijkt   in   het   jaar   2023   dus   naar uw inkomen in het jaar 2021. In   sommige   gevallen   wordt   uw   huidige   inkomen   als uitgangspunt     genomen.     Dit     wordt     genoemd     de peiljaarverlegging.   Hiervan   kan   sprake   zijn   indien   uw huidig   (fiscaal)   inkomen   15%   lager   is   dan   twee   jaren terug. Na   beoordeling   van   uw   inkomen   wordt   vervolgens   door de    Raad    beoordeeld    of    uw    zaak    zich    leent    voor gefinancierde    rechtsbijstand.    Zo    komen    bijvoorbeeld strafzaken   die   dienen   bij   de   Kantonrechter,   in   beginsel niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. Indien   de   Raad   oordeelt   dat   u   in   aanmerking   komt voor    gefinancierde    rechtsbijstand    bent    u    een    eigen bijdrage verschuldigd aan ons kantoor. De   hoogte   hiervan,   die   wordt   bepaald   door   de   Raad,      is weer   afhankelijk   van   de   hoogte   van   het   vastgestelde (fiscale)     inkomen     en     het     soort     zaak     waarvoor rechtsbijstand dient te worden verleend. Hoe   hoger   uw   inkomen,   hoe   hoger   de   eigen   bijdrage. Per   1   januari   2023   geldt   een   minimum   bijdrage   van   218,– en een maximale bijdrage van € 918,– . Voor   rechtsbijstand   op   het   gebied   van   het   personen- en      familierecht      (onder      andere:      echtscheiding, alimentatie,    omgang,    ouderlijk    gezag)    bedraagt    de minimale    bijdrage    per    1    januari    2023    €    380,–    en maximaal € 949,–. Voor   beantwoording   van   de   vraag   of   u   in   aanmerking kunt   komen   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   kunt   de website   van   de   Raad   voor   Rechtsbijstand   bezoeken (www.rechtsbijstand.nl),          of          hier          klikken.   Vanzelfsprekend   kunt   u   ook   contact   opnemen   met   ons kantoor. Komt     u     niet     voor     gefinancierde     rechtsbijstand     in aanmerking,      dan   wordt   door   ons   kantoor   een   uurtarief of    een    vast    bedrag    berekend.    Voor    meer    informatie hierover,    kunt    u    hier    k likken,    of    dient    u    op    de    pagina   honorarium     te     kiezen     voor     consument,     niet     in aanmerking komende voor gefinancierde rechtsbijstand . U   kunt   natuurlijk   ook   altijd   contact   opnemen   met   ons kantoor voor nadere informatie. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl