Advocaatkosten consument
U komt niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand U   zoekt   als   consument   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of   bijstand   in   een   gerechtelijke   procedure. Komt    u    niet    in    aanmerking    voor    gefinancierde    rechtsbijstand    (pro    deo)    dan    wordt    een    uurtarief berekend.   Ons   basis   uurtarief   bedraagt   € 155,–   (*).   Wij   zijn   ons   ervan   bewust      dat   de   wet   u   soms   verplicht   bent   om   een   advocaat   in   te   schakelen   met kosten   als   gevolg.   Voordat   u   (verder)   gaat   procederen   wilt   u   graag   weten   of   dit   wel   zinvol   is   en   wilt   u worden   voorzien   van   een   eerste   juridisch   advies.   In   verband   hiermee   wordt   voor   het   eerste   uur juridische   bijstand   een   uurtarief   berekend   van   € 77,50 (*).   Soms   zijn   de   door   ons   kantoor   te   maken   kosten   goed   in   te   schatten.   In   die   situaties   wordt   door   ons kantoor    gewerkt    met    een    vast   bedrag .    Vooraf    wordt    dan    met    u    een    bedrag    afgesproken    specifiek    voor   de   zaak   waarvoor   u   ons   heeft   benaderd.   Behoudens   additionele   kosten   (deurwaarderskosten,   opvragen uittreksels   etc.)   weet   u   dan   vooraf   welke   kosten   bij   u   in   rekening   zullen   worden   gebracht   (*).   Uw   kosten zijn dus nooit hoger dan het met u afgesproken bedrag. Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden   gebracht   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden zijn, verzoeken wij u zonder enige binding of verdere verplichting contact op te nemen met ons kantoor. (*) Genoemde uurtarieven zijn exclusief 6% kantoorkosten en BTW, prijspeil, 1 januari 2023; korting   op   het   uurtarief   (1e   uur)   geldt   alleen   voor   nieuwe   cliënten   (eenmalig)   die   niet   in   aanmerking   komen   voor gefinancierde rechtsbijstand; indien een vast bedrag in rekening wordt gebracht, is de korting op het uurtarief (1e uur) niet van toepassing.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Advocaatkosten consument
U komt niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand U    zoekt    als    consument    een    advocaat    voor    juridisch advies   of   bijstand   in   een   gerechtelijke   procedure.   Komt u   niet   in   aanmerking   voor   gefinancierde   rechtsbijstand (pro   deo)   dan   wordt   een   uurtarief   berekend.   Ons   basis uurtarief bedraagt  € 155,– (*). Wij   zijn   ons   ervan   bewust      dat   de   wet   u   soms   verplicht bent   om   een   advocaat   in   te   schakelen   met   kosten   als gevolg.   Voordat   u   (verder)   gaat   procederen   wilt   u   graag weten   of   dit   wel   zinvol   is   en   wilt   u   worden   voorzien   van een   eerste   juridisch   advies.   In   verband   hiermee   wordt voor   het   eerste   uur   juridische   bijstand   een   uurtarief berekend van € 77,50 (*). Soms   zijn   de   door   ons   kantoor   te   maken   kosten   goed   in te   schatten.   In   die   situaties   wordt   door   ons   kantoor gewerkt   met   een   vast   bedrag.   Vooraf   wordt   dan   met   u een     bedrag     afgesproken     specifiek     voor     de     zaak waarvoor u ons heeft benaderd. Behoudens    additionele    kosten    (deurwaarderskosten, opvragen    uittreksels    etc.)    weet    u    dan    vooraf    welke kosten   bij   u   in   rekening   zullen   worden   gebracht   (*).   Uw kosten   zijn   dus   nooit   hoger   dan   het   met   u   afgesproken bedrag. Wilt    u    weten    welke    kosten    in    uw    zaak    in    rekening worden   gebracht   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden zijn,   verzoeken   wij   u   zonder   enige   binding   of   verdere verplichting contact op te nemen met ons kantoor. (*) Genoemde    uurtarieven    zijn    exclusief    6%    kantoorkosten    en BTW, prijspeil, 1 januari 2023; korting    op    het    uurtarief    (1e    uur)    geldt    alleen    voor    nieuwe cliënten    (eenmalig)    die    niet    in    aanmerking    komen    voor gefinancierde rechtsbijstand; indien   een   vast   bedrag   in   rekening   wordt   gebracht,   is   de   korting op het uurtarief (1e uur) niet van toepassing.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl