Advocaatkosten onderneming
U   zoekt   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of   bijstand   in   een   gerechtelijke   procedure.      In   het   merendeel van de gevallen wordt door ons kantoor een uurtarief berekend. Ons basis uurtarief bedraagt € 165,– (*) Er     kunnen     echter     bijzondere     omstandigheden     aanwezig     zijn     die     leiden     tot     het     hoger     uurtarief   (ingewikkelheid    van    de    zaak,    spoedeisendheid),    of    juist    moeten    leiden    tot    een    lager    uurtarief (bijvoorbeeld   in   het   geval   de   onderneming   net   is   gestart).   Het   daadwerkelijk   in   uw   zaak   in   rekening   te brengen   uurtarief   is   dan   ook   niet   zonder   meer   te   beantwoorden,   maar   is   altijd   toegespitst   op   uw   situatie en     noemen     wij     het     uurtarief     op     maat .         Het     uiteindelijk     overeen     te     komen     uurtarief     wordt   vanzelfsprekend voorafgaande aan de zaak of het te geven advies met u besproken en overeengekomen. Wordt   u   geconfronteerd   met   een   onbetaalde   factuur,   dan   wordt   als   uitgangspunt   het   incassotarief   in rekening   gebracht.   Voor   nadere   informatie   over   incassozaken   en   bijbehorende   tarieven   klikt   u   hier. Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden   gebracht,   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden zijn,   verzoeken   wij   u   contact   met   ons   kantoor   op   te   nemen (*) genoemd uurtarief is exclusief 6% kantoorkosten en BTW, prijspeil  1 januari 2022.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info@altena-advocaten.nl
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Advocaatkosten onderneming
U   zoekt   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of   bijstand   in een   gerechtelijke   procedure.      In   het   merendeel   van   de gevallen   wordt   door   ons   kantoor   een   uurtarief   berekend. Ons basis uurtarief bedraagt € 165,– (*) Er      kunnen      echter      bijzondere     omstandigheden aanwezig     zijn     die     leiden     tot     het     hoger     uurtarief (ingewikkelheid   van   de   zaak,   spoedeisendheid),   of   juist moeten   leiden   tot   een   lager   uurtarief   (bijvoorbeeld   in het     geval     de     onderneming     net     is     gestart).     Het daadwerkelijk    in    uw    zaak    in    rekening    te    brengen uurtarief   is   dan   ook   niet   zonder   meer   te   beantwoorden, maar   is   altijd   toegespitst   op   uw   situatie   en   noemen   wij het    uurtarief   op   maat .       Het    uiteindelijk    overeen    te   komen    uurtarief    wordt    vanzelfsprekend    voorafgaande aan   de   zaak   of   het   te   geven   advies   met   u   besproken   en overeengekomen. Wordt   u   geconfronteerd   met   een   onbetaalde   factuur, dan   wordt   als   uitgangspunt   het   incassotarief   in   rekening gebracht.   Voor   nadere   informatie   over   incassozaken   en bijbehorende   tarieven   klikt   u   hier. Wilt    u    weten    welke    kosten    in    uw    zaak    in    rekening worden   gebracht,   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden zijn,   verzoeken   wij   u   contact   met   ons   kantoor   op   te nemen.  (*)   genoemd   uurtarief   is   exclusief   6%   kantoorkosten   en   BTW, prijspeil  1 januari 2023.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl