Incasso
U   bent   op   zoek   naar   informatie   over(   advocaatkosten   in   verband   met)   incassowerkzaamheden.   Die   informatie geven   wij   u   graag.   Echter,   indien   wij   duidelijkheid   geven   over   kosten,   geven   we   ook   informatie   over   het   door   ons te   volgen   incassotraject   prijs.   Dat   willen   we   -   waar   mogelijk-   voorkomen.   Om   die   reden   hebben   we   besloten   het incassotraject en de daarmee verband houdende kosten, op andere wijze kenbaar te maken. Wij   verzoeken   u   dan   ook   -   vanzelfsprekend   geheel   vrijblijvend   -   telefonisch   contact   met   ons   op   te   nemen   en   aan   te geven   dat   u   informatie   wilt   over   incassowerkzaamheden.   Na   het   stellen   van   enige   controlevragen,   zullen   wij   de gevraagde informatie verstrekken. 
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Incasso
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
U   bent   op   zoek   naar   informatie   over   (advocaatkosten in      verband      met)      incassowerkzaamheden.      Die informatie    geven    wij    u    graag.    Echter,    indien    wij duidelijkheid     geven     over     kosten,     geven     we     ook informatie   over   het   door   ons   te   volgen   incassotraject prijs.   Dat   willen   we   -   waar   mogelijk-   voorkomen.   Om die   reden   hebben   we   besloten   het   incassotraject   en   de daarmee   verband   houdende   kosten,   op   andere   wijze kenbaar te maken. Wij    verzoeken    u    dan    ook    -    vanzelfsprekend    geheel vrijblijvend   -   telefonisch   contact   met   ons   op   te   nemen   en aan      te      geven      dat      u      informatie      wilt      over incassowerkzaamheden.     Na     het     stellen     van     enige controlevragen,    zullen    wij    de    gevraagde    informatie verstrekken.