Strafrecht
Het   strafrecht   is   een   veelomvattende   term   en   omvat   enerzijds   een   omschrijving   van   de   normen   die kunnen   worden   overtreden   (delicten),   anderzijds   de   regels   die   de   rechtspraak   moet   hanteren   wil   tot vervolging kunnen worden overgegaan van de persoon die mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De     regels     die     kunnen     worden     overtreden     treffen     we     voornamelijk     aan     in     het     Wetboek    van Strafrecht,   Opiumwet,   Wet   Wapens   en   Munitie   en   de   Wegenverkeerswet.    We    maken    een   onderscheid    tussen    misdrijven    en    overtredingen.    De    regels    voor    het    strafproces    zelf    zijn    vastgelegd    in   het   Wetboek van Strafvordering. Wij    hebben    de    afgelopen    jaren    vele    strafzaken    behandeld    en    stonden    zowel    meerder-    als minderjarige    verdachten    terzijde.    De    ene    keer    bij    de    politierechter,    de    andere    keer    bij    de meervoudige    kamer    van    de    rechtbank.    Maar    ook    bij    hoger    beroepszaken    die    dienden    bij    een Gerechtshof   traden   wij   op   als   raadsman   zoals   de   advocaat   in   het   strafproces   wordt   genoemd.   En omdat   militaire   strafzaken   in   hoger   beroep   alleen   door   het   Gerechtshof   Arnhem   -   Leeuwarden   worden behandeld, staan wij ook militairen als raadsman bij tijdens een zitting. Bent   u   gedagvaard   (opgeroepen)   om   te   verschijnen   bij   de   rechter   neemt   u   dan   gerust   en   geheel vrijblijvend   contact   met   ons   op.   Bij   verdachten   die   het   feit   waarvan   zij   worden   verdacht   bij   de   politie hebben   bekend,   is   soms   de   gedachte   dat   het   weinig   zinvol   is   om   een   advocaat   te   benaderen.   Ons advies   is   echter   om   ook   dan   een   advocaat   te   raadplegen.   Wij   vragen   namelijk   altijd   het   dossier   op, bestuderen   dit   en   toetsen   de   inhoud   daarvan   aan   de   wet.   Niet   alleen   het   strafproces   zelf   is   namelijk aan    regels    gebonden,    maar    ook    het    voorbereidend    (politie)    onderzoek.    Indien    regels    niet    zijn nageleefd   kunnen   wij   de   rechter   daar   op   wijzen,   wat   relevant   kan   zijn   voor   de   vraag   of   kan   worden gekomen   tot   een   veroordeling.   Ook   kan   het   niet   naleven   van   regels   belangrijk   zijn   voor   de   hoogte van   de   op   te   leggen   straf.   Verder   kunnen   wij   de   rechter   verzoeken   juist   niet   te   kiezen   voor   de   straf die   de   Officier   van   Justitie   vordert,   maar   een   andere   straf   die   meer   recht   doet   aan   uw   persoonlijke situatie.   Zeker   verdachten   die   voor   de   eerste   keer   bij   de   rechter   verschijnen   zijn   door   de   spanning van   de   rechtszitting      niet   altijd   in   staat   de   juiste   verweren   naar   voren   te   brengen   of   vergeten   die simpelweg. Juist voor die situatie is het van belang om u te laten bijstaan door een advocaat. Niet   alle   strafzaken   worden   tegenwoordig   behandeld   door   de   rechter.   Aan   de   Officier   van   Justitie   zijn de   laatste   jaren   extra   bevoegdheden   toegekend.   Zo   kan   de   Officier   van   Justitie   u   een   transactie aanbieden   tijdens   een   zogenoemde   TOM-zitting.   Maar   ook   kunt   u   worden   geconfronteerd   met   een strafbeschikking.   In   het   laatste   geval   krijgt   u   een   straf   opgelegd.   Bent   u   het   daar   niet   mee   eens,   dan moet   een   verzetschrift   worden   ingediend   bij   het   Openbaar   Ministerie.   Verdachten   aanvaarden   veelal het   transactieaanbod   of   de   straf   als   genoemd   in   de   strafbeschikking.   Vaak   zien   wij   echter   dat   de Officier   van   Justitie   hoger   straft   dan   de   rechter.   Krijgt   u   dus   een   uitnodiging   voor   een   TOM-zitting   of wordt    u    geconfronteerd    met    een    strafbeschikking,    schroomt    u    dan    niet    om    een    advocaat    te raadplegen; hij kan u nader adviseren. Bent    u    gedagvaard,    om    te    verschijnen    bij    de    rechter,    heeft    u    een    strafbeschikking    ontvangen    of   bent    u    opgeroepen    voor    een    (T)OM-zitting ,    neemt    u    dan    gerust    geheel    vrijblijvend    voor    een    nader   advies    contact   op   met   ons   kantoor.      Mocht   u   zich   overigens   afvragen   of   het   zinvol   is   een   advocaat voor uw strafzaak in te schakelen,   dan   verzoeken   wij   u   HIER te   klikken. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik  HIER.
Voor meer strafrecht, klik HIER
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Strafrecht
Het   strafrecht   is   een   veelomvattende   term   en   omvat enerzijds   een   omschrijving   van   de   normen   die   kunnen worden   overtreden   (delicten),   anderzijds   de   regels   die de   rechtspraak   moet   hanteren   wil   tot   vervolging   kunnen worden   overgegaan   van   de   persoon   die   mogelijk   een strafbaar feit heeft gepleegd. De    regels    die    kunnen    worden    overtreden    treffen    we voornamelijk    aan    in    het    Wetboek    van    Strafrecht, Opiumwet,      Wet      Wapens      en      Munitie      en      de Wegenverkeerswet.   We   maken   een   onderscheid   tussen misdrijven     en     overtredingen.     De     regels     voor     het strafproces    zelf    zijn    vastgelegd    in    het    Wetboek    van Strafvordering. Wij     hebben     de     afgelopen     jaren     vele     strafzaken behandeld   en   stonden   zowel   meerder-   als   minderjarige verdachten   terzijde.   De   ene   keer   bij   de   politierechter,   de andere     keer     bij     de     meervoudige     kamer     van     de rechtbank.   Maar   ook   bij   hoger   beroepszaken   die   dienden bij   een   Gerechtshof   traden   wij   op   als   raadsman   zoals   de advocaat in het strafproces wordt genoemd. En   omdat   militaire   strafzaken   in   hoger   beroep   alleen door    het    Gerechtshof    Arnhem    -    Leeuwarden    worden behandeld,   staan   wij   ook   militairen   als   raadsman   bij tijdens een zitting. Bent   u   gedagvaard   (opgeroepen)   om   te   verschijnen   bij de   rechter   neemt   u   dan   gerust   en   geheel   vrijblijvend contact met ons op. Bij   verdachten   die   het   feit   waarvan   zij   worden   verdacht bij   de   politie   hebben   bekend,   is   soms   de   gedachte   dat het   weinig   zinvol   is   om   een   advocaat   te   benaderen.   Ons advies     is     echter     om     ook     dan     een     advocaat     te raadplegen.   Wij   vragen   namelijk   altijd   het   dossier   op, bestuderen   dit   en   toetsen   de   inhoud   daarvan   aan   de wet.    Niet    alleen    het    strafproces    zelf    is    namelijk    aan regels   gebonden,   maar   ook   het   voorbereidend   (politie) onderzoek. Indien   regels   niet   zijn   nageleefd   kunnen   wij   de   rechter daar   op   wijzen,   wat   relevant   kan   zijn   voor   de   vraag   of kan   worden   gekomen   tot   een   veroordeling.   Ook   kan   het niet   naleven   van   regels   belangrijk   zijn   voor   de   hoogte van   de   op   te   leggen   straf.   Verder   kunnen   wij   de   rechter verzoeken    juist    niet    te    kiezen    voor    de    straf    die    de Officier   van   Justitie   vordert,   maar   een   andere   straf   die meer recht doet aan uw persoonlijke situatie. Zeker   verdachten   die   voor   de   eerste   keer   bij   de   rechter verschijnen   zijn   door   de   spanning   van   de   rechtszitting     niet   altijd   in   staat   de   juiste   verweren   naar   voren   te brengen    of    vergeten    die    simpelweg.    Juist    voor    die situatie   is   het   van   belang   om   u   te   laten   bijstaan   door een   advocaat. Niet    alle    strafzaken    worden    tegenwoordig    behandeld door   de   rechter.   Aan   de   Officier   van   Justitie   zijn   de laatste   jaren   extra   bevoegdheden   toegekend.   Zo   kan   de Officier   van   Justitie   u   een   transactie   aanbieden   tijdens een   zogenoemde   TOM-zitting.   Maar   ook   kunt   u   worden geconfronteerd   met   een   strafbeschikking.   In   het   laatste geval   krijgt   u   een   straf   opgelegd.   Bent   u   het   daar   niet mee   eens,   dan   moet   een   verzetschrift   worden   ingediend bij het Openbaar Ministerie. Verdachten   aanvaarden   veelal   het   transactieaanbod   of de   straf   als   genoemd   in   de   strafbeschikking.   Vaak   zien wij   echter   dat   de   Officier   van   Justitie   hoger   straft   dan   de rechter.   Krijgt   u   dus   een   uitnodiging   voor   een   TOM- zitting      of      wordt      u      geconfronteerd      met      een strafbeschikking ,     schroomt     u     dan     niet     om     een advocaat te raadplegen; hij kan u nader adviseren. Bent   u   gedagvaard,   om   te   verschijnen   bij   de   rechter, heeft    u    een    strafbeschikking    ontvangen    of    bent    u opgeroepen   voor   een   (T)OM-zitting,   neemt   u   dan   gerust geheel   vrijblijvend   voor   een   nader   advies   contact   op   met ons   kantoor.      Mocht   u   zich   overigens   afvragen   of   het zinvol   is   een   advocaat   voor   uw   strafzaak   in   te   schakelen, dan   verzoeken   wij   u  hier te   klikken. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik  HIER.
Voor meer strafrecht, klik HIER
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl