Omgangsregeling
Spreken    we    over    een    omgangsregeling ,    dan    wordt    in    principe    bedoeld    de    regeling    tussen    een    ouder   en   het   minderjarig   kind,   waarbij   het   kind   en   die   ouder   elkaar   zien   en   contact   met   elkaar   hebben.   De omgangsregeling is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk wetboek. Volgens   de   wet   is   uitgangspunt   dat   een   ouder   van   een   minderjarig   kind   recht   heeft   op   omgang,   maar op   die   ouder   rust   ook   de   plicht   tot   omgang.   De   moeder   van   een   kind   wordt   door   de   geboorte   van   het kind   van   rechtswege   ouder.   Voor   de   biologische   vader   is   dat   anders.   Is   hij   namelijk   niet   getrouwd   met de   moeder,   dan   wordt   hij   pas   (juridisch)   ouder   door   erkenning   of   indien   het   vaderschap   gerechtelijk wordt   vastgesteld.   indien    een    ouder    omgang    wil    met    zijn    minderjarige    kind    en    de    andere    ouder    weigert    hieraan medewerking   te   verlenen,   dan   dient   de   ouder   een   verzoekschrift   in   te   dienen   bij   de   rechtbank.   Hiervoor moet   een   advocaat   worden   ingeschakeld.   De   andere   ouder   kan   hiertegen   met   een   advocaat   verweer voeren.   Er   zal   dan   een   zitting   plaatsvinden   bij   de   rechtbank.   Tijdens   die   zitting   is   ook   vaak   de   Raad voor   de   Kinderbescherming   aanwezig   die   een   adviserende   rol   heeft.   De   rechtbank   heeft   vervolgens   een aantal   mogelijkheden.   Het   verzoek   van   de   ouder   kan   direct   worden   toegewezen   en   in   bijzondere omstandigheden   worden   afgewezen.   De   rechter   kan   ook   de   Raad   voor   de   Kinderbescherming   vragen om   een   nader   onderzoek   te   doen.   Soms   komt   er   geen   omgangsregeling   tot   stand   omdat   de   ouders slecht   of   niet   met   elkaar   communiceren.   De   mogelijkheid   is   dan   aanwezig   dat   de   ouders   worden doorverwezen   naar   een   instantie   voor   omgangsbegeleiding.   In   andere   gevallen   kunnen   ouders   worden doorverwezen naar een mediator. Niet     alleen     ouders     hebben     recht     op     omgang.     De     wet     geeft     aan     dat     een     ieder     die     in     nauwe persoonlijke    betrekking    staat     tot     het     minderjarig     kind,     recht     heeft     op     omgang.     Dat     kunnen   bijvoorbeeld   de   grootouders   van   het   kind   zijn.   Naast   de   nauwe   persoonlijke   betrekking   moeten   dan   wel bijkomende   omstandigheden   worden   gesteld   en   bewezen   door   degene   die   omgang   wil.   Het   bestaan   van het   grootouderschap   door   een   biologische   band   met   het   minderjarig   kind   is   dus   niet   voldoende.      Welke bijkomende omstandigheden relevant zijn, is per zaak verschillend. Wilt   u   meer   informatie   over   verkrijgen   van   een   omgangsregeling   of   wilt   u   zich   hiertegen   verweren, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Omgangsregeling
Spreken    we    over    een    omgangsregeling ,    dan    wordt    in   principe   bedoeld   de   regeling   tussen   een   ouder   en   het minderjarig   kind,   waarbij   het   kind   en   die   ouder   elkaar zien   en   contact   met   elkaar   hebben.   De   omgangsregeling is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk wetboek. Volgens   de   wet   is   uitgangspunt   dat   een   ouder   van   een minderjarig   kind   recht   heeft   op   omgang,   maar   op   die ouder   rust   ook   de   plicht   tot   omgang.   De   moeder   van een    kind    wordt    door    de    geboorte    van    het    kind    van rechtswege    ouder.    Voor    de    biologische    vader    is    dat anders.   Is   hij   namelijk   niet   getrouwd   met   de   moeder, dan   wordt   hij   pas   (juridisch)   ouder   door   erkenning   of indien het ouderschap gerechtelijk wordt vastgesteld. Iindien   een   ouder   omgang   wil   met   zijn   minderjarige kind   en   de   andere   ouder   weigert   hieraan   medewerking te   verlenen,   dan   dient   de   ouder   een   verzoekschrift   in   te dienen   bij   de   rechtbank.   Hiervoor   moet   een   advocaat worden   ingeschakeld.   De   andere   ouder   kan   hiertegen met   een   advocaat   verweer   voeren.   Er   zal   dan   een   zitting plaatsvinden bij de rechtbank. Tijdens    die    zitting    is    ook    vaak    de    Raad    voor    de Kinderbescherming    aanwezig    die    een    adviserende    rol heeft.     De     rechtbank     heeft     vervolgens     een     aantal mogelijkheden. Het     verzoek     van     de     ouder     kan     direct     worden toegewezen   en   in   bijzondere   omstandigheden   worden afgewezen.    De    rechter    kan    ook    de    Raad    voor    de Kinderbescherming   vragen   om   een   nader   onderzoek   te doen.   Soms   komt   er   geen   omgangsregeling   tot   stand omdat      de      ouders      slecht      of      niet      met      elkaar communiceren.   De   mogelijkheid   is   dan   aanwezig   dat   de ouders   worden   doorverwezen   naar   een   instantie   voor omgangsbegeleiding.   In   andere   gevallen   kunnen   ouders worden doorverwezen naar een mediator. Niet   alleen   ouders   hebben   recht   op   omgang.   De   wet geeft    aan    dat    een    ieder    die    in    nauwe   persoonlijke betrekking    staat    tot    het    minderjarig    kind,    recht    heeft   op   omgang.   Dat   kunnen   bijvoorbeeld   de   grootouders van het kind zijn. Naast   de   nauwe   persoonlijke   betrekking   moeten   dan   wel bijkomende      omstandigheden      worden      gesteld      en bewezen   door   degene   die   omgang   wil.   Het   bestaan   van het   grootouderschap   door   een   biologische   band   met   het minderjarig     kind     is     dus     niet     voldoende.          Welke bijkomende   omstandigheden   relevant   zijn,   is   per   zaak verschillend. Wilt    u    meer    informatie    over    verkrijgen    van    een omgangsregeling    of    wilt    u    zich    hiertegen    verweren, neemt   u   dan   geheel   vrijblijvend   contact   op   met   ons kantoor. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl