Burenrecht
Dit   rechtsgebied   omvat   vele   regels   en   kan   ook   vele   rechtsterreinen   bestrijken.   Simpel   gesteld   omvat het   burenrecht   de   regels   die   betrekking   hebben   op   buren   onderling.   Het   gaat   dan   bijvoorbeeld   om   de vraag   of   nu   wel   of   niet   een   schutting   mag   worden   geplaatst   en   wie   deze   schutting   moet   betalen.   Maar ook   kunt   u   denken   aan   de   wortels   van   de   boom   (van   de   buren)   die   in   uw   tuin   groeien,   of   de   boom   van de   buren   die   het   zonlicht   in   uw   woning   ontneemt.   Ook   kan   zich   de   situatie   voordoen   dat   uw   buren regelmatig    overlast    veroorzaken    of    dat    u    geen    gebruik    meer    mag    maken    van    de    brandgang (erfdienstbaarheid),   terwijl   dat   eerst   wel   mocht.      De   wet   geeft   in   het   Vijfde   Burgerlijk   Wetboek   een groot   aantal   regels   voor   buren   onderling,   waarbij   vanzelfsprekend   ook   de   redelijkheid   en   billijkheid   een grote rol speelt. Heeft   u   vragen   over   het   burenrecht,   of   wilt   u   weten   of   wij   u   kunnen   bijstaan   in   uw   zaak,   verzoeken   wij u contact met ons kantoor op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Burenrecht
Dit    rechtsgebied    omvat    vele    regels    en    kan    ook    vele rechtsterreinen    bestrijken.    Simpel    gesteld    omvat    het burenrecht   de   regels   die   betrekking   hebben   op   buren onderling.   Het   gaat   dan   bijvoorbeeld   om   de   vraag   of   nu wel   of   niet   een   schutting   mag   worden   geplaatst   en   wie deze   schutting   moet   betalen.   Maar   ook   kunt   u   denken aan   de   wortels   van   de   boom   (van   de   buren)   die   in   uw tuin   groeien,   of   de   boom   van   de   buren   die   het   zonlicht in uw woning ontneemt. Ook    kan    zich    de    situatie    voordoen    dat    uw    buren regelmatig   overlast   veroorzaken   of   dat   u   geen   gebruik meer        mag        maken        van        de        brandgang (erfdienstbaarheid),   terwijl   dat   eerst   wel   mocht.      De   wet geeft   in   het   Vijfde   Burgerlijk   Wetboek   een   groot   aantal regels    voor    buren    onderling,    waarbij    vanzelfsprekend ook de redelijkheid en billijkheid een grote rol speelt. Heeft   u   vragen   over   het   burenrecht,   of   wilt   u   weten   of wij    u    kunnen    bijstaan    in    uw    zaak,    verzoeken    wij    u contact met ons kantoor op te nemen. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl