Antwoord
(8) Ik heb mijn kind erkend. Heb ik nu ook het ouderlijk gezag ?
Sinds   1   januari   2023   geldt   dat   door   erkenning   van   een   kind,   de   erkennner   tezamen   met   de   moeder   van het   kind,   het   gezag   over   het   kind   verkrijgt.   Daarvan   is   geen   sprake   indien   ten   tijde   van   de   erkenning   door moeder en de erkenner is verklaard dat alleen moeder het gezag over het kind zal hebben. Wilt   u   na   erkenning   alsnog   het   gezag   verkrijgen   over   uw   kind   dan   dient   u   de   rechtbank   te   verzoeken   om ook u te belasten met het gezag. Wilt u nadere informatie, neemt u dan gerust contact met ons op. Voor   meer   informatie   over   het   familierecht,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(8) Ik heb mijn kind erkend. Heb ik nu ook het ouderlijk gezag ?
Sinds   1   januari   2023   geldt   dat   door   erkenning   van   een kind,   de   erkennner   tezamen   met   de   moeder   van   het kind,   het   gezag   over   het   kind   verkrijgt.   Daarvan   is   geen sprake   indien   ten   tijde   van   de   erkenning   door   moeder   en de   erkenner   is   verklaard   dat   alleen   moeder   het   gezag over het kind zal hebben. Wilt   u   na   erkenning   alsnog   het   gezag   verkrijgen   over   uw kind   dan   dient   u   de   rechtbank   te   verzoeken   om   ook   u   te belasten   met   het   gezag.   Wilt   u   nadere   informatie,   neemt u dan gerust contact met ons op. Voor meer informatie over het familierecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl