Antwoord
(8) Ik heb mijn kind erkend. Heb ik nu ook het ouderlijk gezag ?
Neen.   Als   u   uw   kind(eren)   hebt   erkend   dan   bent   u   de   juridisch   vader   geworden.   Dat   betekent   dat   u   uitzonderingen   daargelaten   –   recht   hebt   op   omgang   met   uw   kind(eren)   na   beëindiging   van   de   relatie   met uw   ex-partner.   Om   gezag   te   krijgen   over   uw   kind(eren)   moet   een   aantekening   plaatsvinden   in   het gezagsregister.   Dat   geschiedt   door   het   toesturen   van   een   door   u   beiden   ondertekend   formulier   aan   de rechtbank.   Weigert   uw   (ex)   partner   hieraan   medewerking   te   verlenen,   dan   kan   de   rechtbank   worden verzocht   om   het   gezag   ook   aan   u   toe   te   wijzen.   Wilt   u   nadere   informatie,   neemt   u   dan   gerust   contact   met ons op. Voor   meer   informatie   over   het   familierecht,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(8) Ik heb mijn kind erkend. Heb ik nu ook het ouderlijk gezag ?
Neen.   Als   u   uw   kind(eren)   hebt   erkend   dan   bent   u   de juridisch     vader     geworden.     Dat     betekent     dat     u     uitzonderingen   daargelaten   –   recht   hebt   op   omgang   met uw   kind(eren)   na   beëindiging   van   de   relatie   met   uw   ex- partner.   Om   gezag   te   krijgen   over   uw   kind(eren)   moet een   aantekening   plaatsvinden   in   het   gezagsregister.   Dat geschiedt   door   het   toesturen   van   een   door   u   beiden ondertekend   formulier   aan   de   rechtbank.   Weigert   uw (ex)   partner   hieraan   medewerking   te   verlenen,   dan   kan de   rechtbank   worden   verzocht   om   het   gezag   ook   aan   u toe   te   wijzen.   Wilt   u   nadere   informatie,   neemt   u   dan gerust contact met ons op. Voor meer informatie over het familierecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info@altena-advocaten.nl