Antwoord
Neen.   In   de   wet   staat   dat   kinderen   van   12   jaar   of   ouder   hun   keuze   aan   de   rechter   kenbaar   mogen maken.   Dat   betekent   dat   de   rechter   rekening   kan   houden   met   de   voorkeur   van   het   kind,   maar   dat   hoeft niet.   Alle   omstandigheden   zullen   in   acht   moeten   worden   genomen.   Als   vuistregel   kan   wellicht   gelden   dat hoe   ouder   het   kind,   hoe   meer   gewicht   aan   zijn   mening   wordt   toegekend.   Wilt   u   nadere   informatie,   neemt u dan gerust contact met ons op. Voor   meer   informatie   over   het   familierecht,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
(7) Mijn kind is 12 jaar oud. Mag hij/zij nu zelf bepalen bij welke ouder hij/zij gaat wonen ?
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(7) Mijn kind is 12 jaar oud. Bepaalt hij zelf bij welke ouder hij gaat wonen ?
Neen.   In   de   wet   staat   dat   kinderen   van   12   jaar   of ouder    hun    keuze    aan    de    rechter    kenbaar    mogen maken.    Dat    betekent    dat    de    rechter    rekening    kan houden   met   de   voorkeur   van   het   kind,   maar   dat   hoeft niet.    Alle    omstandigheden    zullen    in    acht    moeten worden   genomen.   Als   vuistregel   kan   wellicht   gelden   dat hoe   ouder   het   kind,   hoe   meer   gewicht   aan   zijn   mening wordt   toegekend.   Wilt   u   nadere   informatie,   neemt   u dan gerust contact met ons op. Voor meer informatie over het familierecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl