Antwoord
(5)   Ik   ben   zelfstandig   ondernemer   en   de   winst   van   mijn   bedrijf   is   gedaald.   Kan   de   alimentatie nu ook  worden verlaagd ?
Voor   de   berekening   van   het   inkomen   van   een   zelfstandig   ondernemer   wordt   in   beginsel   gekeken   naar behaalde   winsten   over   de   afgelopen   drie   jaren   (het   gemiddelde).   Een   tijdelijke   teruggang   van   de   winst betekent   dus   niet   automatisch   een   verlaging   van   de   te   betalen   alimentatie.   Is   echter   sprake   van   een substantiële   winstdaling   dan   kan   een   verlaging   gerechtvaardigd   zijn.   Voor   meer   informatie   verzoeken   wij u contact met ons opnemen. Voor   meer   informatie   over   het   alimentatierecht,   klik   hier . Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(5) De winst van mijn eigen bedrijf is gedaald. Hoe nu verder ?
Voor     de     berekening     van     het     inkomen     van     een zelfstandig   ondernemer   wordt   in   beginsel   gekeken   naar behaalde   winsten   over   de   afgelopen   drie   jaren   (het gemiddelde).    Een    tijdelijke    teruggang    van    de    winst betekent   dus   niet   automatisch   een   verlaging   van   de   te betalen     alimentatie.     Is     echter     sprake     van     een substantiële     winstdaling     dan     kan     een     verlaging gerechtvaardigd   zijn.   Voor   meer   informatie   verzoeken wij u contact met ons opnemen. Voor   meer   informatie   over   het   alimentatierecht,   klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl