Antwoord
(20) Werkt een advocaat alleen op basis van een uurtarief ?
Neen.   Ons   kantoor   werkt   in   sommige   zaken   ook   op   basis   van   een   vooraf   vastgesteld   (vast)   bedrag.   U weet    dan    op    voorhand    hoeveel    de    advocaatkosten    bedragen.    Daarnaast    komt    een    grote    groep particulieren   ook   in   aanmerking   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   (voorheen:   pro   deo).   In   dat   geval betaalt   de   overheid   de   advocaatkosten,   behoudens   een   eigen   bijdrage   die   u   verschuldigd   bent   aan   de advocaat. Voor nadere informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Voor   meer   informatie   over   advocaatkosten,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(20) Werkt een advocaat alleen op basis van een uurtarief ?
Neen.   Ons   kantoor   werkt   in   sommige   zaken   ook   op   basis van   een   vooraf   vastgesteld   (vast)   bedrag.   U   weet   dan   op voorhand      hoeveel      de      advocaatkosten      bedragen. Daarnaast   komt   een   grote   groep   particulieren   ook   in aanmerking        voor        gefinancierde        rechtsbijstand (voorheen:   pro   deo).   In   dat   geval   betaalt   de   overheid   de advocaatkosten,    behoudens    een    eigen    bijdrage    die    u verschuldigd     bent     aan     de     advocaat.     Voor     nadere informatie    kunt    u    vanzelfsprekend    contact    met    ons opnemen. Voor meer informatie over advocaatkosten, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl