Antwoord
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
(19) Waarom is het uurtarief van de ene advocaat hoger dan dat van de ander ?
Voor    de    hoogte    van    het    uurtarief    gelden    geen    eenduidige    richtlijnen.    Dat    betekent    dat    iedere advocaat/advocatenkantoor   vrij   is   om   zijn   of   haar   uurtarief   te   bepalen.   Ons   kantoor   is   zich   ervan   bewust dat   de   kosten   van   een   advocaat   kunnen   oplopen.   Daarom   passen   wij   een   uurtarief   op   maat   toe.   Dat betekent    dat    wij    een    basisuurtarief    berekenen    (zie    overige    informatie    op    onze    website),    maar    in bijzondere   omstandigheden   hiervan   afwijken.   Deze   mogelijkheid   is   aanwezig   omdat   wij   een   kleinschalig kantoor   zijn   en   om   die   reden   de   overheadkosten   kunnen   beperken   en   dit   in   uw   voordeel.   Wilt   u   weten welk uurtarief in uw zaak wordt berekend, neemt u dan contact met ons op. Voor   meer   informatie   over   advocaatkosten,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Antwoord
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
(19) Waarom zijn de tarieven van advocaten niet hetzelfde ?
Voor     de     hoogte     van     het     uurtarief     gelden     geen eenduidige      richtlijnen.      Dat      betekent      dat      iedere advocaat/    advocatenkantoor    vrij    is    om    zijn    of    haar uurtarief   te   bepalen.   Ons   kantoor   is   zich   ervan   bewust dat    de    kosten    van    een    advocaat    kunnen    oplopen. Daarom passen wij een uurtarief op maat toe. Dat   betekent   dat   wij   een   basisuurtarief   berekenen   (zie overige   informatie   op   onze   website),   maar   in   bijzondere omstandigheden   hiervan   afwijken.   Deze   mogelijkheid   is aanwezig   omdat   wij   een   kleinschalig   kantoor   zijn   en   om die   reden   de   overheadkosten   kunnen   beperken   en   dit   in uw voordeel. Wilt   u   weten   welk   uurtarief   in   uw   zaak   wordt   berekend, neemt u dan contact met ons op. Voor meer informatie over advocaatkosten, klik  hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.