Antwoord
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
(17) Mijn werkgever wil mij ontslaan en verzoekt mij om een overeenkomst te ondertekenen. Wat nu ?
Soms   zijn   er   gegronde   redenen   waarom   een   werkgever   de   arbeidsovereenkomst   wil   beëindigen.      Hiervoor is   een   aantal   mogelijkheden   aanwezig.   Eén   ervan   is   de   beëindiging   met   uw   instemming.   Dat   geschiedt   via het   ondertekenen   van   een   vaststellingsovereenkomst   /   beëindigingsovereenkomst.   Om   de   eventuele   WW- rechten   waar   mogelijk   veilig   te   stellen   (UWV   beslist   uiteindelijk   over   de   toekenning   van   de   uitkering) dient   de   overeenkomst   wel   aan   een   aantal   voorwaarden   te   voldoen.   Om   die   reden   adviseren   wij   altijd   de overeenkomst   voor   te   leggen   aan   een   juridisch   ter   zake   deskundige.   Voor   informatie   of   juridische   bijstand kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Voor   meer   informatie   over   het   arbeidsrecht,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Antwoord
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
(17) Moet ik in verband met ontslag een overeenkomst ondertekenen ?
Soms   zijn   er   gegronde   redenen   waarom   een   werkgever de   arbeidsovereenkomst   wil   beëindigen.      Hiervoor   is   een aantal     mogelijkheden     aanwezig.     Eén     ervan     is     de beëindiging   met   uw   instemming.   Dat   geschiedt   via   het ondertekenen     van     een     vaststellingsovereenkomst     / beëindigingsovereenkomst.     Om     de     eventuele     WW- rechten    waar    mogelijk    veilig    te    stellen    (UWV    beslist uiteindelijk   over   de   toekenning   van   de   uitkering)   dient de   overeenkomst   wel   aan   een   aantal   voorwaarden   te voldoen.     Om     die     reden     adviseren     wij     altijd     de overeenkomst   voor   te   leggen   aan   een   juridisch   ter   zake deskundige.   Voor   informatie   of   juridische   bijstand   kunt   u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Voor meer informatie over het arbeidsrecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.