Antwoord
(15) Ik heb een strafbeschikking ontvangen, hoe te handelen?
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
U   wordt   verdacht   van   een   strafbaar   feit.   De   officier   van   justitie   heeft   besloten   uw   zaak   buitengerechtelijk af   te   doen.   Het   kan   dan   zijn   dat   u   een   strafsanctie   opgelegd   hebt   gekregen   (bijvoorbeeld   een   boete)   of dat   de   officier   van   justitie   voornemens   is   aan   u   een   sanctie   op   te   leggen.   Bij   een   voornemen   wil   de officier   van   justitie   u   eerst   horen   (met   u   spreken   over   he   feit   waarvan   u   wordt   verdacht)   en   beslist   dan   of een   strafbeschikking   wordt   uitgereikt   en   welke   straf   passend   is.   Het   is   hier   dus   niet   een   rechter   die   u   een straf    oplegt,    maar    een    officier    van    justitie.    Om    die    reden    kunt    u    verzet    in    stellen    tegen    een strafbeschikking en daarmee de zaak voorleggen aan de rechter. Is   de   situatie   dat   u   bij   de   officier   van   justitie   moet   verschijnen   om   te   worden   gehoord   over   de   op   te leggen   strafbeschikking,   dan   kunt   vooraf   contact   opnemen   met   een   strafrechtadvocaat   voor   nader   advies. Dit   contact   is   als   uitgangspunt   geheel   kosteloos   en   wordt   door   de   overheid   betaald.   U   kunt   er   echter   ook voor   kiezen   om   tezamen   met   een   advocaat   te   verschijnen   bij   de   officier   van   justitie   tijdens   de   hoorzitting. Dat   is   niet   kosteloos,   maar   komt   u   in   aanmerking   voor   pro   deo   dan   bent   u   alleen   gehouden   om   een   eigen bijdrage te voldoen. In   beide   gevallen   kunnen   wij   u   bijstaan   en   voorzien   van   advies.   Dus   is   aan   u   een   strafbeschikking uitgereikt   of   een   oproep   om   te   worden   gehoord   over   een   uit   te   reiken   strafbeschikking,   neemt   u   dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Voor   meer   informatie   over   het   strafrecht,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Antwoord
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
U   wordt   verdacht   van   een   strafbaar   feit.   De   officier   van justitie   heeft   besloten   uw   zaak   buitengerechtelijk   af   te doen.   Het   kan   dan   zijn   dat   u   een   strafsanctie   opgelegd hebt   gekregen   (bijvoorbeeld   een   boete)   of   dat   de   officier van    justitie    voornemens    is    aan    u    een    sanctie    op    te leggen.   Bij   een   voornemen   wil   de   officier   van   justitie   u eerst   horen   (met   u   spreken   over   he   feit   waarvan   u   wordt verdacht)   en   beslist   dan   of   een   strafbeschikking   wordt uitgereikt   en   welke   straf   passend   is.   Het   is   hier   dus   niet een   rechter   die   u   een   straf   oplegt,   maar   een   officier   van justitie.   Om   die   reden   kunt   u   verzet   in   stellen   tegen   een strafbeschikking   en   daarmee   de   zaak   voorleggen   aan   de rechter. Is    de    situatie    dat    u    bij    de    officier    van    justitie    moet verschijnen   om   te   worden   gehoord   over   de   op   te   leggen strafbeschikking,   dan   kunt   vooraf   contact   opnemen   met een   strafrechtadvocaat   voor   nader   advies.   Dit   contact   is als    uitgangspunt    geheel    kosteloos    en    wordt    door    de overheid   betaald.   U   kunt   er   echter   ook   voor   kiezen   om tezamen   met   een   advocaat   te   verschijnen   bij   de   officier van   justitie   tijdens   de   hoorzitting.   Dat   is   niet   kosteloos, maar   komt   u   in   aanmerking   voor   pro   deo   dan   bent   u alleen gehouden om een eigen bijdrage te voldoen. In   beide   gevallen   kunnen   wij   u   bijstaan   en   voorzien   van advies.   Dus   is   aan   u   een   strafbeschikking   uitgereikt   of een   oproep   om   te   worden   gehoord   over   een   uit   te   reiken strafbeschikking,   neemt   u   dan   geheel   vrijblijvend   contact met ons op. Voor   meer   informatie   over   het   strafrecht,   klik   hier. Op     de     bovenstaande     tekst     is     een     disclaimer     van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
(15) Ik heb een strafbeschikking ontvangen. Hoe te handelen ?