Antwoord
(15) Ik ben gedagvaard voor de civiele rechter. Hoe nu verder ?
U   bent   gedagvaard   om   te   verschijnen   voor   de   rechtbank   in   een   civiele   procedure.   Dat   kan   zijn   de   sector kanton   (kantonrechter),   maar   dat   hoeft   niet.   Voor   de   sector   kanton   geldt   dat   u   geen   advocaat   nodig heeft.   Op   de   (rol)zittingsdatum   moet   u   antwoorden   op   wat   in   de   dagvaarding   staat   vermeld.   De   voorkeur verdient   om   dit   schriftelijk   te   doen.   Daarna   zal   een   zitting   (comparitie)   volgen,   maar   dat   hoeft   niet.   Soms mag   nog   een   keer   schriftelijk   worden   gereageerd.   Bent   u   gedagvaard   voor   de   rechtbank   (niet   sector kanton),   dan   moet   u   op   de   (rol)zittingsdatum   verschijnen   bij   advocaat.   Doet   u   dat   niet,   dan   wordt   de vordering   zoals   omschreven   in   de   dagvaarding   in   principe   toegewezen   door   de   rechtbank.   Wij   adviseren, ook   als   het   gaat   om   een   procedure   bij   de   rechbank,   sector   kanton,   altijd   een   advocaat   in   te   schakelen dan   wel   vooraf   een   advocaat   om   advies   te   vragen.   Het   procederen   in   civiele   zaken   kent   nogal   wat   “haken en   ogen”   om   welke   reden   juridische   bijstand   noozakelijk   is.   Voor   juridische   bijstand   in   uw   procedure   kunt u contact met ons opnemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(15) Ik ben gedagvaard voor de civiele rechter. Hoe nu verder ?
U   bent   gedagvaard   om   te   verschijnen   voor   de   rechtbank in   een   civiele   procedure.   Dat   kan   zijn   de   sector   kanton (kantonrechter), maar dat hoeft niet. Voor   de   sector   kanton   geldt   dat   u   geen   advocaat   nodig heeft.   Op   de   (rol)zittingsdatum   moet   u   antwoorden   op wat    in    de    dagvaarding    staat    vermeld.    De    voorkeur verdient    om    dit    schriftelijk    te    doen.    Daarna    zal    een zitting   (comparitie)   volgen,   maar   dat   hoeft   niet.   Soms mag nog een keer schriftelijk worden gereageerd. Bent    u    gedagvaard    voor    de    rechtbank    (niet    sector kanton),    dan    moet    u    op    de (rol)zittingsdatum      verschijnen bij   advocaat.   Doet   u   dat   niet, dan    wordt    de    vordering    zoals omschreven   in   de   dagvaarding in principe toegewezen door de rechtbank. Wij   adviseren,   ook   als   het   gaat   om   een   procedure   bij   de rechbank,    sector    kanton,    altijd    een    advocaat    in    te schakelen   dan   wel   vooraf   een   advocaat   om   advies   te vragen.   Het   procederen   in   civiele   zaken   kent   nogal   wat “haken    en    ogen”    om    welke    reden    juridische    bijstand noozakelijk   is.   Voor   juridische   bijstand   in   uw   procedure kunt u contact met ons opnemen. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info@altena-advocaten.nl