Antwoord
(11) De Raad voor de Kinderbescherming wil mijn kind onder toezicht laten stellen. Wat is dat ?
De   Raad   voor   de   Kinderbescherming   heeft   een   onderzoek   ingesteld   naar   de   thuissituatie   van   uw   kind   en maakt   zich   zorgen   over   uw   kind.   Om   die   reden   verzoekt   zij   de   Kinderrechter   uw   kind   onder   toezicht   te stellen   van   een   gecertificeerde   instelling   (voorheen:   Bureau   Jeugdzorg).   Dat   betekent,   als   het   verzoek door   de   rechter   wordt   toegewezen,   dat   een   medewerker   van   deze   instelling   (voorheen:   gezinsvoogd)   u en   uw   kind   gaat   begeleiden.   Hoewel   de   medewerker   dwingende   aanwijzingen   kan   geven   houdt   u   wel   het gezag   over   uw   kind   en   blijft   hij/zij   ook   bij   u   wonen.   Voor   verdere   vragen   of   juridische   bijstand   kunt   u vanzelfsprekend   contact   met   ons   opnemen. Voor   meer   informatie   over   ondertoezichtstelling,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(11) De RVDK wil mijn kind onder toezicht stellen. Wat is dat ?
De   Raad   voor   de   Kinderbescherming   heeft   een   onderzoek ingesteld   naar   de   thuissituatie   van   uw   kind   en   maakt   zich zorgen    over    uw    kind.    Om    die    reden    verzoekt    zij    de Kinderrechter   uw   kind   onder   toezicht   te   stellen   van   een gecertificeerde   instelling   (voorheen:   Bureau   Jeugdzorg). Dat    betekent,    als    het    verzoek    door    de    rechter    wordt toegewezen,    dat    een    medewerker    van    deze    instelling (voorheen:   gezinsvoogd)   u   en   uw   kind   gaat   begeleiden. Hoewel    de    medewerker    dwingende    aanwijzingen    kan geven   houdt   u   wel   het   gezag   over   uw   kind   en   blijft   hij/zij ook    bij    u    wonen.    Voor    verdere    vragen    of    juridische bijstand     kunt     u     vanzelfsprekend     contact     met     ons opnemen. Voor    meer    informatie    over    ondertoezichtstelling,    klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl