foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Advocaatkosten consument
U komt mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand Binnen   ons   kantoor   wordt   een   onderscheid   gemaakt   tussen   enerzijds   consumenten   die   in   aanmerking   komen voor   gefinancierde   rechtsbijstand   en   anderzijds   consumenten   die   hiervoor   niet   in   aanmerking   komen.   Dit onderscheid   wordt   gemaakt   in   verband   met   het   door   de   overheid   bedachte   systeem   van   gefinancierde rechtshulp (voorheen pro-deo ).  Als gevolg van deze tweedeling zijn de advocaatkosten ook afwijkend. Gefinancierde rechtsbijstand Of    u    in    aanmerking    komt    voor    deze    rechtsbijstand    wordt    (uiteindelijk)    bepaald    door    de    Raad    voor Rechtsbijstand te Arnhem (de Raad). De aanvraag wordt door ons kantoor verzorgd. Bij   de   beoordeling   is   uitgangspunt   uw   (fiscaal)   inkomen   van   twee   jaren   terug.   Dit   wordt   genoemd   het   peiljaar (-2).   De   Raad   kijkt   in   het   jaar   2017   dus   naar   uw   inkomen   in   het   jaar   2015.   In   sommige   gevallen   wordt   uw huidige   inkomen   als   uitgangspunt   genomen.   Dit   wordt   genoemd   de   peiljaarverlegging.   Hiervan   kan   sprake zijn indien uw huidig (fiscaal) inkomen 15% lager is dan twee jaren terug. Na   beoordeling   van   uw   inkomen   wordt   vervolgens   door   de   Raad   beoordeeld   of   uw   zaak   zich   leent   voor gefinancierde   rechtsbijstand.   Zo   komen   bijvoorbeeld   strafzaken   die   dienen   bij   de   Kantonrechter,   in   beginsel niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. Indien   de   Raad   oordeelt   dat   u   in   aanmerking   komt   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   bent   u   een   eigen bijdrage    verschuldigd    aan    ons    kantoor.    De    hoogte    hiervan,    die    wordt    bepaald    door    de    Raad,        is    weer afhankelijk   van   de   hoogte   van   het   vastgestelde   (fiscale)   inkomen   en   het   soort   zaak   waarvoor   rechtsbijstand dient   te   worden   verleend.   Hoe   hoger   uw   inkomen,   hoe   hoger   de   eigen   bijdrage.   Per   1   januari   2017   geldt   een minimum   bijdrage   van   €   196,–   en   een   maximale   bijdrage   van   €   823,–   .   Voor   rechtsbijstand   op   het   gebied   van het   personen-   en   familierecht   (onder   andere:   echtscheiding,   alimentatie,   omgang,   ouderlijk   gezag)   bedraagt de minimale bijdrage per 1 januari 2017 € 340,– en maximaal € 849,–. Voor   beantwoording   van   de   vraag   of   u   in   aanmerking   kunt   komen   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   kunt   de website   van   de   Raad   voor   Rechtsbijstand   bezoeken   (www.rechtsbijstand.nl),   of   hier    klikken.   Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met ons kantoor. Komt   u   niet   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   in   aanmerking,      dan   wordt   door   ons   kantoor   een   uurtarief   of   een vast   bedrag   berekend.   Voor   meer   informatie   hierover,   kunt   u   hier    k likken,   of   dient   u   op   de   pagina   honorarium te kiezen voor consument, niet in aanmerking komende voor gefinancierde rechtsbijstand . U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons kantoor voor nadere informatie. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Advocaatkosten consument
U komt mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand Binnen   ons   kantoor   wordt   een   onderscheid   gemaakt   tussen enerzijds    consumenten    die    in    aanmerking    komen    voor gefinancierde    rechtsbijstand    en    anderzijds    consumenten die hiervoor niet in aanmerking komen. Dit   onderscheid   wordt   gemaakt   in   verband   met   het   door   de overheid    bedachte    systeem    van    gefinancierde    rechtshulp (voorheen   pro-deo ).      Als   gevolg   van   deze   tweedeling   zijn   de advocaatkosten ook afwijkend. Gefinancierde rechtsbijstand Of   u   in   aanmerking   komt   voor   deze   rechtsbijstand   wordt (uiteindelijk)   bepaald   door   de   Raad   voor   Rechtsbijstand   te Arnhem   (de   Raad).   De   aanvraag   wordt   door   ons   kantoor verzorgd. Bij   de   beoordeling   is   uitgangspunt   uw   (fiscaal)   inkomen   van twee   jaren   terug.   Dit   wordt   genoemd   het   peiljaar   (-2).   De Raad   kijkt   in   het   jaar   2017   dus   naar   uw   inkomen   in   het   jaar 2015. In     sommige     gevallen     wordt     uw     huidige     inkomen     als uitgangspunt       genomen.       Dit       wordt       genoemd       de peiljaarverlegging.   Hiervan   kan   sprake   zijn   indien   uw   huidig (fiscaal) inkomen 15% lager is dan twee jaren terug. Na   beoordeling   van   uw   inkomen   wordt   vervolgens   door   de Raad   beoordeeld   of   uw   zaak   zich   leent   voor   gefinancierde rechtsbijstand.     Zo     komen     bijvoorbeeld     strafzaken     die dienen     bij     de     Kantonrechter,     in     beginsel     niet     voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. Indien   de   Raad   oordeelt   dat   u   in   aanmerking   komt   voor gefinancierde    rechtsbijstand    bent    u    een    eigen    bijdrage verschuldigd aan ons kantoor. De   hoogte   hiervan,   die   wordt   bepaald   door   de   Raad,      is weer    afhankelijk    van    de    hoogte    van    het    vastgestelde (fiscale)   inkomen   en   het   soort   zaak   waarvoor   rechtsbijstand dient te worden verleend. Hoe   hoger   uw   inkomen,   hoe   hoger   de   eigen   bijdrage.   Per   1 januari   2017   geldt   een   minimum   bijdrage   van   €   196,–   en een maximale bijdrage van € 823,– . Voor   rechtsbijstand   op   het   gebied   van   het   personen-   en familierecht     (onder     andere:     echtscheiding,     alimentatie, omgang,    ouderlijk    gezag)    bedraagt    de    minimale    bijdrage per 1 januari 2017 € 340,– en maximaal € 849,–. Voor   beantwoording   van   de   vraag   of   u   in   aanmerking   kunt komen   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   kunt   de   website van         de         Raad         voor         Rechtsbijstand         bezoeken (www.rechtsbijstand.nl),    of    hier     klikken.    Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met ons kantoor. Komt   u   niet   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   in   aanmerking,     dan   wordt   door   ons   kantoor   een   uurtarief   of   een   vast   bedrag berekend.   Voor   meer   informatie   hierover,   kunt   u   hier    k likken, of   dient   u   op   de   pagina   honorarium   te   kiezen   voor   consument, niet in aanmerking komende voor gefinancierde rechtsbijstand . U   kunt   natuurlijk   ook   altijd   contact   opnemen   met   ons   kantoor voor nadere informatie. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem