foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Strafrecht
Het   strafrecht   is   een   veelomvattende   term   en   omvat   enerzijds   een   omschrijving   van   de   normen   die   kunnen worden   overtreden   (delicten),   anderzijds   de   regels   die   de   rechtspraak   moet   hanteren   wil   tot   vervolging   kunnen worden overgegaan van de persoon die mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De    regels    die    kunnen    worden    overtreden    treffen    we    voornamelijk    aan    in    het    Wetboek    van    Strafrecht, Opiumwet,   Wet   Wapens   en   Munitie   en   de   Wegenverkeerswet.    We   maken   een   onderscheid   tussen   misdrijven en overtredingen. De regels voor het strafproces zelf zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering . Wij    hebben    de    afgelopen    jaren    vele    strafzaken    behandeld    en    stonden    zowel    meerder-    als    minderjarige verdachten   terzijde.   De   ene   keer   bij   de   politierechter,   de   andere   keer   bij   de   meervoudige   kamer   van   de rechtbank.   Maar   ook   bij   hoger   beroepszaken   die   dienden   bij   een   Gerechtshof   traden   wij   op   als   raadsman   zoals de   advocaat   in   het   strafproces   wordt   genoemd.   En   omdat   militaire   strafzaken   in   hoger   beroep   alleen   door   het Gerechtshof   Arnhem   -   Leeuwarden   worden   behandeld,   staan   wij   ook   militairen   als   raadsman   bij   tijdens   een zitting. Bent   u   gedagvaard   (opgeroepen)   om   te   verschijnen   bij   de   rechter   neemt   u   dan   gerust   en   geheel   vrijblijvend contact   met   ons   op.   Bij   verdachten   die   het   feit   waarvan   zij   worden   verdacht   bij   de   politie   hebben   bekend,   is soms   de   gedachte   dat   het   weinig   zinvol   is   om   een   advocaat   te   benaderen.   Ons   advies   is   echter   om   ook   dan een   advocaat   te   raadplegen.   Wij   vragen   namelijk   altijd   het   dossier   op,   bestuderen   dit   en   toetsen   de   inhoud daarvan    aan    de    wet.    Niet    alleen    het    strafproces    zelf    is    namelijk    aan    regels    gebonden,    maar    ook    het voorbereidend   (politie)   onderzoek.   Indien   regels   niet   zijn   nageleefd   kunnen   wij   de   rechter   daar   op   wijzen,   wat relevant   kan   zijn   voor   de   vraag   of   kan   worden   gekomen   tot   een   veroordeling.   Ook   kan   het   niet   naleven   van regels   belangrijk   zijn   voor   de   hoogte   van   de   op   te   leggen   straf.   Verder   kunnen   wij   de   rechter   verzoeken   juist niet   te   kiezen   voor   de   straf   die   de   Officier   van   Justitie   vordert,   maar   een   andere   straf   die   meer   recht   doet   aan uw   persoonlijke   situatie.   Zeker   verdachten   die   voor   de   eerste   keer   bij   de   rechter   verschijnen   zijn   door   de spanning   van   de   rechtszitting      niet   altijd   in   staat   de   juiste   verweren   naar   voren   te   brengen   of   vergeten   die simpelweg. Juist voor die situatie is het van belang om u te laten bijstaan door een advocaat. Niet   alle   strafzaken   worden   tegenwoordig   behandeld   door   de   rechter.   Aan   de   Officier   van   Justitie   zijn   de laatste   jaren   extra   bevoegdheden   toegekend.   Zo   kan   de   Officier   van   Justitie   u   een   transactie   aanbieden   tijdens een   zogenoemde   TOM-zitting.   Maar   ook   kunt   u   worden   geconfronteerd   met   een   strafbeschikking.   In   het laatste   geval   krijgt   u   een   straf   opgelegd.   Bent   u   het   daar   niet   mee   eens,   dan   moet   een   verzetschrift   worden ingediend   bij   het   Openbaar   Ministerie.   Verdachten   aanvaarden   veelal   het   transactieaanbod   of   de   straf   als genoemd   in   de   strafbeschikking.   Vaak   zien   wij   echter   dat   de   Officier   van   Justitie   hoger   straft   dan   de   rechter. Krijgt    u    dus    een    uitnodiging    voor    een    TOM-zitting    of    wordt    u    geconfronteerd    met    een    strafbeschikking, schroomt u dan niet om een advocaat te raadplegen; hij kan u nader adviseren. Bent   u   gedagvaard,   om   te   verschijnen   bij   de   rechter,   heeft   u   een   strafbeschikking    ontvangen   of   bent   u opgeroepen   voor   een   (T)OM-zitting,    neemt   u   dan   gerust   geheel   vrijblijvend   voor   een   nader   advies   contact   op met   ons   kantoor.      Mocht   u   zich   overigens   afvragen   of   het   zinvol   is   een   advocaat   voor   uw   strafzaak   in   te schakelen, dan verzoeken wij u HIER  te klikken. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik  HIER.
a. Velit sit ullamco ameesteiusmod amet. Sunt tempor elit. Ad amet, aute minim laboris cupidatat sunt. Aliqua culpa amet, ullamco, irure dolor veniam tempor.
Wilt   u   weten   hoe   een   strafzaak   bij   de rechtbank   verloopt   ?   Klik   dan   op   het YouTube logo.
Voor meer strafrecht, klik HIER
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Strafrecht
Het     strafrecht     is     een     veelomvattende     term     en     omvat enerzijds    een    omschrijving    van    de    normen    die    kunnen worden    overtreden    (delicten),    anderzijds    de    regels    die    de rechtspraak   moet   hanteren   wil   tot   vervolging   kunnen   worden overgegaan   van   de   persoon   die   mogelijk   een   strafbaar   feit heeft gepleegd. De     regels     die     kunnen     worden     overtreden     treffen     we voornamelijk   aan   in   het   Wetboek   van   Strafrecht,   Opiumwet, Wet   Wapens   en   Munitie   en   de   Wegenverkeerswet.   We   maken een    onderscheid    tussen    misdrijven    en    overtredingen.    De regels   voor   het   strafproces   zelf   zijn   vastgelegd   in   het   Wetboek van Strafvordering. Wij   hebben   de   afgelopen   jaren   vele   strafzaken   behandeld   en stonden   zowel   meerder-   als   minderjarige   verdachten   terzijde. De    ene    keer    bij    de    politierechter,    de    andere    keer    bij    de meervoudige   kamer   van   de   rechtbank.   Maar   ook   bij   hoger beroepszaken   die   dienden   bij   een   Gerechtshof   traden   wij   op als    raadsman    zoals    de    advocaat    in    het    strafproces    wordt genoemd. En   omdat   militaire   strafzaken   in   hoger   beroep   alleen   door   het Gerechtshof   Arnhem   -   Leeuwarden   worden   behandeld,   staan wij ook militairen als raadsman bij tijdens een zitting. Bent    u    gedagvaard    (opgeroepen)    om    te    verschijnen    bij    de rechter   neemt   u   dan   gerust   en   geheel   vrijblijvend   contact   met ons op. Bij   verdachten   die   het   feit   waarvan   zij   worden   verdacht   bij   de politie   hebben   bekend,   is   soms   de   gedachte   dat   het   weinig zinvol   is   om   een   advocaat   te   benaderen.   Ons   advies   is   echter om   ook   dan   een   advocaat   te   raadplegen.   Wij   vragen   namelijk altijd   het   dossier   op,   bestuderen   dit   en   toetsen   de   inhoud daarvan    aan    de    wet.    Niet    alleen    het    strafproces    zelf    is namelijk   aan   regels   gebonden,   maar   ook   het   voorbereidend (politie) onderzoek. Indien   regels   niet   zijn   nageleefd   kunnen   wij   de   rechter   daar op   wijzen,   wat   relevant   kan   zijn   voor   de   vraag   of   kan   worden gekomen   tot   een   veroordeling.   Ook   kan   het   niet   naleven   van regels    belangrijk    zijn    voor    de    hoogte    van    de    op    te    leggen straf.   Verder   kunnen   wij   de   rechter   verzoeken   juist   niet   te kiezen   voor   de   straf   die   de   Officier   van   Justitie   vordert,   maar een   andere   straf   die   meer   recht   doet   aan   uw   persoonlijke situatie. Zeker    verdachten    die    voor    de    eerste    keer    bij    de    rechter verschijnen   zijn   door   de   spanning   van   de   rechtszitting      niet altijd   in   staat   de   juiste   verweren   naar   voren   te   brengen   of vergeten    die    simpelweg.    Juist    voor    die    situatie    is    het    van belang om u te laten bijstaan door een advocaat. Niet   alle   strafzaken   worden   tegenwoordig   behandeld   door   de rechter.   Aan   de   Officier   van   Justitie   zijn   de   laatste   jaren   extra bevoegdheden   toegekend.   Zo   kan   de   Officier   van   Justitie   u een    transactie    aanbieden    tijdens    een    zogenoemde    TOM- zitting.    Maar    ook    kunt    u    worden    geconfronteerd    met    een strafbeschikking.    In    het    laatste    geval    krijgt    u    een    straf opgelegd.    Bent    u    het    daar    niet    mee    eens,    dan    moet    een verzetschrift worden ingediend bij het Openbaar Ministerie. Verdachten    aanvaarden    veelal    het    transactieaanbod    of    de straf   als   genoemd   in   de   strafbeschikking.   Vaak   zien   wij   echter dat   de   Officier   van   Justitie   hoger   straft   dan   de   rechter.   Krijgt   u dus     een     uitnodiging     voor     een     TOM-zitting     of     wordt     u geconfronteerd    met    een    strafbeschikking,    schroomt    u    dan niet    om    een    advocaat    te    raadplegen;    hij    kan    u    nader adviseren. Bent   u   gedagvaard,   om   te   verschijnen   bij   de   rechter,   heeft   u een   strafbeschikking   ontvangen   of   bent   u   opgeroepen   voor een   (T)OM-zitting,   neemt   u   dan   gerust   geheel   vrijblijvend   voor een   nader   advies   contact   op   met   ons   kantoor.      Mocht   u   zich overigens    afvragen    of    het    zinvol    is    een    advocaat    voor    uw strafzaak in te schakelen, dan verzoeken wij u HIER   te klikken. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik  HIER.
Wilt   u   weten   hoe   een   strafzaak   bij   de   rechtbank   verloopt.   Klikt   u   dan   op het YouTube logo.
Voor meer strafrecht, klik HIER
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem