foxyform
Meer over  ons
A lgemeen Advocatenkantoor   Altena,   gevestigd   in   Arnhem,   is   een   eenmanszaak,   gedreven   door   mr.   G.   Altena   die   als advocaat   is   ingeschreven   bij   de   Nederlandse   Orde   van   Advocaten   (Neuhuyskade   94,   2596   XM   Den   Haag). Het   kantoor   werkt   conform   de   door   deze   Orde   vastgestelde   regelgeving.   Deze   regels   vindt   u   HIER.   Meer informatie over de Orde van Advocaten vindt u op de website www.advocatenorde.nl. Algemene voorwaarden, beroepsaansprakelijkheid Indien   u   ons   kantoor   opdracht   geeft   voor   u   werkzaamheden   uit   te   voeren   en   ons   kantoor   deze   opdracht aanvaardt,   dan   sluit   u   een   overeenkomst   met   Advocatenkantoor   Altena   gevestigd   te   Arnhem,   welk   kantoor wordt   vertegenwoordigd   door   mr.   G.   Altena.   Het   is   dan   ook   mr.   G.   Altena   die   de   werkzaamheden   uitvoert. Werkzaamheden   worden   overigens   pas   verricht   en   opdrachten   slechts   uitgevoerd   na   aanvaarding   van   de algemene   voorwaarden   die   wij   hanteren.   Deze   voorwaarden   worden   u   ten   tijde   van   de   aanvaarding   van   de opdracht uitgereikt en kunt u HIER downloaden. Wij   maken   u   er   op   attent   dat   Advocatenkantoor   Altena   is   verzekerd   tegen   beroepsaansprakelijkheid   bij Chubb   Insurance   Company   of   Europe   SE   (Wegalaan   43,   2132   JD   Hoofddorp).   Er   geldt   wel   een   beperking van de aansprakelijkheid, weergegeven in de algemene voorwaarden. Ontstentenis In   geval   mr.   G.   Altena   als   gevolg   van   ontstentenis   (bijvoorbeeld   ziekte)   de   werkzaamheden   niet   kan uitvoeren   dan   zullen   de   werkzaamheden   worden   gecontinueerd   en/of   waargenomen   door   advocaat   mr. B.J.   Schadd,   kantoorhoudende   te   Arnhem,   of   een   andere   door   Advocatenkantoor   Altena   aan   te   wijzen advocaat. Privacy Ons   kantoor   verwerkt   persoonsgegevens   van   (potentiële)   cliënten.   In   verband   met   de   verwerking daarvan   wordt   toepassing   gegeven   aan   het   privacyreglement   Advocatenkantoor   Altena.   Dit   reglement kunt   u   HIER    downloaden.   Heeft   u   vragen   over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens,   neemt   u   dan contact met ons op. Klachtenregeling Mocht   u   onverhoopt   over   een   (bepaald   aspect   van)   onze   dienstverlening   toch   niet   (helemaal)   tevreden   zijn dan   stellen   wij   het   op   prijs   als   u   dat   direct   meldt.   Waar   mogelijk   zoeken   we   dan   naar   een   oplossing.   Mocht u   een   (meer      officiële)   klacht   willen   indienen      dan      is   het   goed   te   weten      dat   ons   kantoor   is   aangesloten   bij de    Klachten-    en    Geschillencommissie    Advocatuur.    Dat    betekent        dat    u        uw        klacht        conform    de klachtenregeling    eerst        aan        ons    kantoor    kenbaar    dient    te    maken.    Kan    in    onderling    overleg    geen overeenstemming    worden    bereikt,    dan    kunt    u    uw    klacht    voorleggen    aan    de    Geschillencommissie Advocatuur.    Voor    nader    informatie    over    deze    wijze    van    klachtafhandeling    klikt    u    HIER.    Onze klachtenregeling   kunt   u   HIER    downloaden.   Wilt   u   meer   informatie   over   de   Geschillencommissie,   klikt   u   dan HIER.  U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Meer over ons
Algemeen Advocatenkantoor   Altena,   gevestigd   in   Arnhem,   is   een eenmanszaak,    gedreven    door    mr.    G.    Altena    die    als advocaat   is   ingeschreven   bij   de   Nederlandse   Orde   van Advocaten   (Neuhuyskade   94,   2596   XM   Den   Haag).   Het kantoor   werkt   conform   de   door   deze   Orde   vastgestelde regelgeving.   Deze   regels   vindt   u   hier .   Meer   informatie over    de    Orde    van    Advocaten    vindt    op    de    website www.advocatenorde.nl. Algemene voorwaarden, beroepsaansprakelijkheid Indien     u     ons     kantoor     opdracht     geeft     voor     u werkzaamheden    uit    te    voeren    en    ons    kantoor    deze opdracht   aanvaardt,   dan   sluit   u   een   overeenkomst   met Advocatenkantoor    Altena    gevestigd    te    Arnhem,    welk kantoor   wordt   vertegenwoordigd   door   mr.   G.   Altena. Het   is   dan   ook   mr.   G.   Altena   die   de   werkzaamheden uitvoert.   Werkzaamheden   worden   overigens   pas   verricht en   opdrachten   slechts   uitgevoerd   na   aanvaarding   van   de algemene     voorwaarden     die     wij     hanteren.     Deze voorwaarden   worden   u   ten   tijde   van   de   aanvaarding   van de opdracht uitgereikt en kunt u hier   downloaden. Wij   maken   u   er   op   attent   dat   Advocatenkantoor   Altena is   verzekerd   tegen   beroepsaansprakelijkheid   bij   Chubb Insurance   Company   of   Europe   SE   (Wegalaan   43,   2132 JD    Hoofddorp).    Er    geldt    wel    een    beperking    van    de aansprakelijkheid,      weergegeven      in      de      algemene voorwaarden. Ontstentenis In    geval    mr.    G.    Altena    als    gevolg    van    ontstentenis (bijvoorbeeld     ziekte)     de     werkzaamheden     niet     kan uitvoeren     dan     zullen     de     werkzaamheden     worden gecontinueerd   en/of   waargenomen   door   advocaat   mr. B.J.    Schadd,    kantoorhoudende    te    Arnhem,    of    een andere    door    Advocatenkantoor    Altena    aan    te    wijzen advocaat. Privacy Ons       kantoor       verwerkt       persoonsgegevens       van (potentiële)    cliënten.    In    verband    met    de    verwerking daarvan      wordt      toepassing      gegeven      aan      het privacyreglement       Advocatenkantoor       Altena.       Dit reglement   kunt   u   hier    downloaden.   Heeft   u   vragen   over de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens,   neemt   u   dan contact met ons op. Klachtenregeling Mocht   u   onverhoopt   over   een   (bepaald   aspect   van)   onze dienstverlening   toch   niet   (helemaal)   tevreden   zijn   dan stellen   wij   het   op   prijs   als   u   dat   direct   meldt.   Waar mogelijk   zoeken   we   dan   naar   een   oplossing.   Mocht   u een   (meer      officiële)   klacht   willen   indienen      dan      is   het goed   te   weten      dat   ons   kantoor   is   aangesloten   bij   de Klachten-     en     Geschillencommissie     Advocatuur.     Dat betekent      dat   u      uw      klacht      conform   de   klachtenregeling eerst      aan      ons   kantoor   kenbaar   dient   te   maken.   Kan   in onderling     overleg     geen     overeenstemming     worden bereikt,    dan    kunt    u    uw    klacht    voorleggen    aan    de Geschillencommissie   Advocatuur.   Voor   nader   informatie over   deze   wijze   van   klachtafhandeling   klikt   u   hier .   Onze klachtenregeling   kunt   u   hier    downloaden.   Wilt   u   meer informatie    over    de    Geschillencommissie,    klikt    u    dan hier .    U   kunt   natuurlijk   ook   altijd   contact   opnemen   met ons kantoor. Op    de    bovenstaande    tekst    is    een    disclaimer    van toepassing. Voor nadere informatie, klik hier .
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info@altena-advocaten.nl